හිරු රැස් ක්‍රමයෙන් රතු පැහැ ගත්තේ ය. දූපතේ පිහිටි පර්වත මුදුන් තඹ පැහැයෙන් දිස්වන්නට විය. කොක්කු රං... Read More
    කර්කශ, වියළි සුළඟක් හමා ගියේ ය. පරිසරයේ වූ ගිනියම් බව ගතට ඔරොත්තු දුන්නේ නැත. ගස් කොළන් වවා... Read More
ගොම්මන් අඳුර තවමත් කලපූවට එබිකම් කර නැත. හිරු පැළ දිගින් නික්ම යාමටත් පෙර ම සඳකොමළිය පායා ආවාය. හිර... Read More

Pages

පියාපත්