ස්වකීය දිගු බෙලි සර්පයන් හා සමැව එකිනෙක වෙලා ගනිමින්, වක් හොටවල්වලින් සිප ගනිමින්, එකි නෙකා පසු පස එ... Read More
විද්‍යාත්මක නාමය - Psittacala calthropae ඉංගී‍්‍රසි නාමය - Sri Lanka layards Parakeet ගේ පිටුපස ඇඹරැ... Read More
අඹ ගසේ අතු පතර නිසොල්මන් ය, කිසිදු හැලහොල්මනක් නැත. සුළඟ පවා සරන්නේ අතු පතරට නොදැනෙන ලෙසිනි. මම නිස්... Read More
ජම්බුගස වෙන වාර වලටත් වඩා රත් පැහැයෙන් දිලෙන්නේ බිම ද පලසක්ව රතුපැහැයෙන් දිදුලවමිනි. පරිසරයේ දැඩි නි... Read More
අප සිංහරාජයට ඇතුළු වුයේ වනයට පවා නොදැනෙන තරමේ නිහඬ බවකිනි. මුළු පරිසරයම සුළඟේ සර සර හඬින් ගීතවත් වී... Read More

Pages

පියාපත්