අඹ ගසේ අතු පතර නිසොල්මන් ය, කිසිදු හැලහොල්මනක් නැත. සුළඟ පවා සරන්නේ අතු පතරට නොදැනෙන ලෙසිනි. මම නිස්... Read More
ජම්බුගස වෙන වාර වලටත් වඩා රත් පැහැයෙන් දිලෙන්නේ බිම ද පලසක්ව රතුපැහැයෙන් දිදුලවමිනි. පරිසරයේ දැඩි නි... Read More
අප සිංහරාජයට ඇතුළු වුයේ වනයට පවා නොදැනෙන තරමේ නිහඬ බවකිනි. මුළු පරිසරයම සුළඟේ සර සර හඬින් ගීතවත් වී... Read More
හිරු රැස් ක්‍රමයෙන් රතු පැහැ ගත්තේ ය. දූපතේ පිහිටි පර්වත මුදුන් තඹ පැහැයෙන් දිස්වන්නට විය. කොක්කු රං... Read More
    කර්කශ, වියළි සුළඟක් හමා ගියේ ය. පරිසරයේ වූ ගිනියම් බව ගතට ඔරොත්තු දුන්නේ නැත. ගස් කොළන් වවා... Read More

Pages

පියාපත්