ප්‍රකට ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියකු වන ජෙෆ්රි බාවා මහතා විසින් බෙන්තොට දුම්රිය ස්ථානයේ ගෘහ නිර්මාණ කටයුතු ස... Read More
බෙන්තොටට පිවිසෙන ඕනෑම අයෙකුට නෙත ගැටෙන දකුණු ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන පිවිසුම් දොරටුව බෙන්තොට පාලම යි. මේ න... Read More
රුහුණට ගමන් කරන ඕනෑම පුද්ගලයෙක් සේම රුහුණේ සිට ගාලු මාවත ඔස්සේ කොළඹට සේන්දු වන ඕනෑම අයෙකුට මේ බෙන්තො... Read More
දකුණු ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන පිවිසුම් දොරටුව ලෙස ප්‍රසිද්ධ බෙන්තර පාලම 1902 දී ඉදිකර ඇත. ඊ. සී ඩේවිස් ඉංජ... Read More
පළාත -  දකුණු පළාත දිස්ත්‍රික්කය – ගාල්ල පරිපාලන නගරය -  බෙන්තොට භූමි ප්‍රමාණය -  හෙක්ට... Read More
නිදහස යනු මෙලොව කවුරුත් බුක්ති විඳීමට පි‍්‍රය කරන ජිවිත අපේක්ෂාවකි. නිදහස යන්න විමසු විට ඒවා නන් වැ... Read More
සුප්‍රකට බාවා පරපුරේ නිර්මාණශීලී තවත් එක් නිර්මාණයක් ලෙස බාවා උද්‍යානය සංචාරක ආකර්ශනයක් ලෙස දෙද්දූව... Read More

Pages

Travel