නිල්වලා ගඟ මාතර ට අලංකාර දසුනකි. ආඩම්බරයකි. ආශිර්වාදයකි. මාතර සිට පිටතට දිවෙන ප්‍රධාන මාවත් වලින් ම... Read More
පිහිටීම - මාතර නගරයේ ප්‍රධාන බස්නැවතුම්පළට පිටුපසින්, සනත් ජයසූරිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට යාබදව වූ කො... Read More
“වැඩ කටයුතු හමාර වී ඉස්පාසුවක් ඇති වූ විට ඔවුන්ගේ භාෂාවෙන් අම්බලම යැයි කියන ආගන්තුකයන්ගේ හා මඟීන්ගේ... Read More
ඉංගී‍්‍රසි පාලනයත් සමඟම මෙරට ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ අතිමහත් දියුණුවක් ඇති වූ බව කිව හැකිය. ඒ අතර මහාමාර... Read More
මාතර ඕලන්ද පල්ලිය හෙවත් කොටුව ක්‍රිස්තියානි රෙපරමාදු දේවස්ථානය වසර 300 ක් පැරණි අපූරු නිර්මාණයකි. මා... Read More
මාතර කඩවත් සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය ට අයත් මේ තානායම අතීතයේ ප්‍රදේශයට පැමිණි ප්‍රභූවරුන්ට නවාතැ... Read More
ශ්‍රී ලංකාවේ අනෙකුත් ප්‍රදේශවල මෙන්ම මාතර ද, අතීතයේ සිට මුස්ලිම් ජනයා බහුලව වාසය කළ නගරයකි. මාතර ඉස්... Read More
කොළඹ - කතරගම මහාමාර්ගයේ උයන්වත්ත ක්‍රීඩාංගණයට මුහුණලා මාතර ඓතිහාසික බෝධී රාජයාණන් වහන්සේ පිහිටා ඇත.... Read More
පළාත - දකුණ   දිස්ත්‍රික්කය - මාතර   පරිපාලන නගරය - මාතර   ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය - මාතර කඩවත් සත... Read More
ඇයට කිසවක් සිතා ගැනීමට ඉඩක් ලැබුණේ නැත. ඒ නිසාම ඇය තමන්ගේ දනහිසට මුහුණ හොබාගෙන කෑ ගසන්නට වූවාය. අනේ... Read More

Pages

Travel