පළාත - දකුණ   දිස්ත්‍රික්කය - මාතර   පරිපාලන නගරය - මාතර   ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය - මාතර කඩවත්... Read More
මාළු ඇඹුල්තියල් කියන්නේ දකුණට ආවේනික රසවත් කෑමක්. මේ ඇඹුල්තියල් මාළු ශ්‍රී ලංකාවේ පමණක් නෙවෙයි... Read More
අඹ ගසේ අතු පතර නිසොල්මන් ය, කිසිදු හැලහොල්මනක් නැත. සුළඟ පවා සරන්නේ අතු පතරට නොදැනෙන ලෙසිනි. මම... Read More
උෂු සටන් කලාවෙන් අත්පොත් තැබූ ඇය නමින් හර්ෂණි අයේෂා බංඩාර නම් වුවාය. පසුගිය දිනක ඇය "පපල් සන්"... Read More
ඇයට කිසවක් සිතා ගැනීමට ඉඩක් ලැබුණේ නැත. ඒ නිසාම ඇය තමන්ගේ දනහිසට මුහුණ හොබාගෙන කෑ ගසන්නට වූවාය. අනේ... Read More
පිහිටීම - රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ බෙලිහුල් ඔය ගමන් මාර්ගය - කොළඹ - බදුල්ල මාර්ගයේ 155 වැනි කණුව... Read More
භූතානය කියූ සැණින් අප සිතට නැගෙන්නේ අතිසුන්දර පාරිසරික පද්ධතියක් සහ ඉතා සුන්දර ස්ථායන් හි ගොඩනගන ලද... Read More
Indian food is relished by people all over the world; and it’s no secret that Sri Lankans too are... Read More
නිර්මල වූ ලූර්දු දේවමාතා දෙව්මැදුර කතෝලික ජනතාවගේ අතිමහත් ගෞරවරයට පාත්‍ර වූ දෙව්මැදුරකි. භක්තිමත්... Read More
පිහිටීම - කැස්බෑව ප්‍රදේශයේ මාම්පේ ග්‍රාමයෙහි පිහිටයි.   ගමන් මාර්ගය - පිළියන්දල - මහරගම මාර්ගයේ... Read More

Pages