රුහුණට ගමන් කරන ඕනෑම පුද්ගලයෙක් සේම රුහුණේ සිට ගාලු මාවත ඔස්සේ කොළඹට සේන්දු වන ඕනෑම අයෙකුට මේ... Read More
දකුණු ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන පිවිසුම් දොරටුව ලෙස ප්‍රසිද්ධ බෙන්තර පාලම 1902 දී ඉදිකර ඇත. ඊ. සී ඩේවිස්... Read More
පළාත -  දකුණු පළාත දිස්ත්‍රික්කය – ගාල්ල පරිපාලන නගරය -  බෙන්තොට භූමි ප්‍රමාණය - ... Read More
ළොම්පුර පෙරහර නමින් සුවිශේෂ කොට සැළකිය හැකි ගම්භීරත්වයෙන් යුතු සංස්කෘතික අංගයක් වන්නේ ගංගාරාම නවම්... Read More
නිදහස යනු මෙලොව කවුරුත් බුක්ති විඳීමට පි‍්‍රය කරන ජිවිත අපේක්ෂාවකි. නිදහස යන්න විමසු විට ඒවා නන්... Read More
කාරුණිකත්වය සුහදශීලී බව ඉතා ඉහළ ය. එය සංචාරකයන්ගේ සිත් ඇද ගැනීමට මහත් හේතුවක් වී ඇත. මෙහි පැමිණෙන... Read More
සුප්‍රකට බාවා පරපුරේ නිර්මාණශීලී තවත් එක් නිර්මාණයක් ලෙස බාවා උද්‍යානය සංචාරක ආකර්ශනයක් ලෙස දෙද්දූව... Read More
ක්ෂිතිජ ඉමෙන් මෝදුවන රන්වන් හිරුගේ රැස් දහරින් නීලවර්ණ ජලතලය දිලෙයි. විටෙක සුදෝ දසන් පෙන්වා සිනාසෙන... Read More

Pages