කුරුණෑගල සිට කොළඹ පාරේ කිලෝ මීටර් භාගයක් පමණ පැමිණ එතැනින් දකුණුට වැටීඇති ධර්මපාල මාවත ඔස්සේ තවත්... Read More
වර්ෂ 1893 දී කුරුණෑගල දුම්රිය නැවතුම් පොළ නිල වශයෙන් දුම්රිය නැවතුම් පොළක් ලෙසට ස්ථාපිත වී ඇත.... Read More
වර්තමාන වයඹ පළාත් සභා ගොඩනැගිල්ල අසළින් ඇතුගලට යන මාර්ගයේ මීටර් 1000 පමණ ගමන් කළ විට මෙම විහාරය... Read More
ගලේ බණ්ඩාර දේවාලයට අධිගෘහිත දෙවියන් ලෙස සලකනු ලබන්නේ කුරුණෑගල රාජධානියේ පළමු රජු ලෙස සැළකෙන ඪඪ වන... Read More
වයඹ පළාතේ කුරුණෑගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පිහිටයි. කුරුණෑගල - කොළඹ පාරේ කඳුරුගස් හන්දියෙන් වමට... Read More
කුමන්ත්‍රණයකින් පසු වත්හිමි බණ්ඩාර රජු මිය ගියේය ය. එතැන දෙවොලක් ඉදි විය. එය ගලේ බණ්ඩාර දෙවියන්... Read More
කුරුණෑගල දිස්ති‍්‍රක්කයේ විල්ගොඩ ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ මේ වෙන්නරුව වැව පිහිටයි. වැවේ ජල ධාරිතාවය... Read More
මෙය කුරුණෑගල වැව වශයෙන් ද හඳුන්වයි. කුරුණෑගලට පිවිසෙන ඕනෑම අයෙකුට නගර මධ්‍යයේදී හමු වන්නේ මේ වැවයි... Read More
පළාත-වයඹ පළාතේ ගැට්ටුවාන ග්‍රාමසේවා වසම තුළ පිහිටයි. දිස්ත්‍රික්කය- කුරුණෑගල ඵෙතිහාසික ඇතුගල් පුරයේ... Read More
ජනප්‍රවාදයට අනුව වර්තමාන වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය පිහිටා තිබෙන්නේ පැරැණි රජ මාළිගා භූමියේය.... Read More

Pages