පිහිටිම - බස්නාහිර පළාතේ , කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ , හේවාගම් කොරළයේ , පල්ලේ පත්තුවට අයත් කඩුවෙල නගරය... Read More
විද්‍යාත්මක නාමය - Psittacala calthropae ඉංගී‍්‍රසි නාමය - Sri Lanka layards Parakeet ගේ පිටුපස... Read More
පිහිටිම - බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ හේවාගම් කොරළයේ නවගමුවේ පිහිටයි ගමන් මාර්ගය - කොළඹ -... Read More
පිහිටීම - බස්නාහිර පළාතේ, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ, කොස්ගම බොරළුගොඩ පිහිටයි. ගමන් මාර්ගය -අංක 122 බස්... Read More
පිහිටීම - බස්නාහිර පළාතේ හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කටුවාන ප්‍රදේශයේ පිහිටයි. ගමන් මාර්ගය -... Read More
පිහිටීම - බළන්ගොඩ මැතිවරණ කොට්ඨාසයට අයත් බෙල්ලන්ගල රක්ෂිතයට මායිම්ව පිහිටයි. මාර්ගය - 1.බළන්ගොඩ... Read More
ඔබ බොහෝ විට උදෑසන ආහාර වේලට පාන් කෑමට ඉතා රුචිකත්වයක් දක්වන බව අපි දනිමු. ඒ නිසාම අප මෙවර තීරණය කළා... Read More
පිහිටීම- දකුණු පළාතේ අකුරැස්ස අතුරලිය යහමුල්ල ග්‍රාමයේ පිහිටයි. ගමන් මාර්ගය- මාතර සිට අකුරැස්සේ... Read More
පිහිටිම - උතුරු පළාතේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ යාපනය නගරාශි‍්‍රතව පිහිටයි. ගමන් මාර්ගය - යාපනය - මහනුවර... Read More
විශේෂත්වය - යතුරු පැදි සංචාරයකි. ගමනාන්තය - කොලොන්නාව සිට කඩුවෙල, අවිස්සාවේල්ල, රත්නපුරය පසු කොට... Read More

Pages