පිහිටීම - දකුණු පළාතේ මාතර දිස්ත්‍රිකකයේ වැල්ලබඩ පත්තුවට අයත් දෙව්නුවර පිහිටයි. ගමන් මාර්ගය - මාතර... Read More
පිහිටීම- දකුණු පළාතේ අකුරැස්ස අතුරලිය යහමුල්ල ග්‍රාමයේ පිහිටයි. ගමන් මාර්ගය- මාතර සිට අකුරැස්සේ... Read More
කිරලෙක් මහ හයියෙන් කෑ ගහගෙන ඉගිළිලා ගියා. ඌ කෑ ගහගෙන ගිහින් තත්පර ගාණක් යද්දි කිරලන් දෙතුන් දෙනා ඌට... Read More
ජනශ්‍රැති, ජනප්‍රවාද හා ප්‍රාදේශීය භාෂා විසින් තමයි අපේ සංස්කෘතිය ලස්සන කරන්නේ, හැඩ කරන්නේ. ගෙදරින්... Read More
නිල්වලා ගඟ මාතර ට අලංකාර දසුනකි. ආඩම්බරයකි. ආශිර්වාදයකි. මාතර සිට පිටතට දිවෙන ප්‍රධාන මාවත් වලින්... Read More
සිල් සුවඳ දසත හමා යයි. බුදුන් පුදට ඇති නේක විද පුෂ්පයන් හරහා හමා ආ සුළඟ නාස් පුඩු අවධි කරවයි. මේ... Read More
කොටික යනු කරුංකාවලට කියන තවත් නමකි. කොටික පැවැති පුවක් වත්තක් ගැන මාතර ප්‍රදේශයේ එකල ප්‍රචලිතව... Read More
වේලාව දහවල් 12.00ට ආසන්න ය. මාතර නගර මධ්‍යයට වැටෙනා අව් කූටකෙන් ගත පමණක් නොව හිත ද කැළැඹීමට පත්... Read More
පිහිටීම - මාතර නගරයේ ප්‍රධාන බස්නැවතුම්පළට පිටුපසින්, සනත් ජයසූරිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට යාබදව වූ... Read More
පිහිටීම - මාතර නගරයේ ප්‍රධාන බස් නැවතුම්පළට පිටුපසින්, සනත් ජයසූරිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට යාබඳව... Read More

Pages

එක්සත් ජාතීන්ගේ වෙසක් උලෙළ