මේ ගොඩනැගිල්ල නිශ්ශංකමල්ල රජ සමයේ ඉදිකරන ලද සභා ශාලාව යැයි විශ්වාස කෙරේ. තවද මෙය රජුගේ මාලිගය... Read More
මෙය ආදාහනාගාරය හා මුසොලිනී ගොඩනැගිල්ල ලෙසින් ද හඳුන්වනු ලබයි. ආදාහනාගාරය තුළට පිවිසිය නොහැකිය.... Read More
ශ්‍රී ලංකාද්වීපයේ දෙවන රාජධානිය පොළොන්නරුවයි. එදා පොළොන්නරු රාජධානියේ අග නගරය වූයේ වත්මන් පූජා නගරය... Read More
සිරිලක වාරි ශිෂ්ටාචාරයේ දැවැන්තයා පරාක්‍රම සමුද්‍රය යි. සමුදුර පරයන මේ වැව මහා පරාක්‍රමබාහු මහ රජු... Read More
පළාත - උතුරු මැද දිස්ත්‍රික්කය – පොළොන්නරුව පරිපාලන නගරය - පොළොන්නරුව භූමි ප්‍රමාණය - හෙක්ටයාර් 46,... Read More

Pages

Bus Timetable & Train Timetable