මාර්ගය දෙපස වන වියන් ය. අවටින් ඇත්තේ නීල හරිත කෙත්වතු යායකි. කොතරම් දුර බැහැරක සිට පැමිණිය ද ගමන්... Read More
කලබලකාරී හා ඝෝෂාකාරී නහරයෙන් මිදී මහත් සෞන්දර්යයෙන් ආඨ්‍ය වූ ස්ථානයක් සොයා අප පා නගමින් සිටිමු.... Read More
  30-31 පසුගිය දින කිහිපය පුරා ඇදහැළුණු වැස්ස නිසා මුළු පරිසරය ම තෙත බරිත වෙලා. ඒ තෙත බරිත කම... Read More
  රන්තලිය හෙවත් කුරුණෑගල වැවේ කෙළවරේ පිහිටි බිම් කඩේ ළමයින් වෙනුවෙන් ඉදිකළ ළමා උද්‍යානය පිහිට යි.... Read More
ප්‍රේෂකර්ම දෙපාර්තුමේන්තු මඟින් කුරුණෑගල බෝයගනේ “ප්‍රේෂකම් සිප් පියස” නම් මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත... Read More
කුරුණෑගල නගර මධ්‍යයේ ඇති ඉපැරැණි ඔරලෝසු කණුවත් ඒ ආසන්නයෙන් දිවෙන ඒ - 10 - ඒ -06 මාර්ග හරහා මගී... Read More
ඓතිහාසික මුලාශ්‍ර අනුව 1844 දී ඔරතෝරියානු කිතුණු පියවරුන් විසින් රෝමයට යවන ලද වාර්තාවක සඳහන් වන... Read More
1914 සහ 18 වසරවල පැවැති ලෝක යුද්ධය ට වයඹ පළාත නියෝජනය කරමින් සටනට ගිය රණවිරුවන් 11 දෙනෙකු සිහි... Read More
කුරුණෑගල නුවර පාරත්, කුරුණෑගල අෙඕපුස්ස 06 පාරත්, කොළඹ නුවර පාරත් යා කරන ස්ථානයට මැදිව රජ පිහිල්ල... Read More
අංක 99, මහවීදිය පාර, කුරුණෑගල යන ස්ථානයේ ස්ථාපිත කර ඇති මෙම පල්ලිය 1923 වසරේ දී ආරම්භ කර ඇති අතර... Read More

Pages

ලකේගල