වසර 1938 දී පොල් අතු සෙවිළි කල කුඩා කාමරකින් ආරම්භ කළ මෙම දේවාලය 2007 වසරේ දී නවීකරණය කරන ලදි. පත්තිනි මෑණියන් මුල්කර ගනිමින් මෙහි ආගමික වතාවත් සිදු කරන අතර සිංහල, දමිළ හා මුස්ලිම් ජාතීන්ගෙන් නිරන්තර වැදුම් පිදුම් ලබන දේවස්ථානයක් ලෙද ප්‍රචලිතව තිබේ.

මීට අමතරව මෙහි ගණ දෙවියන්, කතරගම දෙවියන් උදෙසාද විශේෂ පූජා පැවැත්වෙන අතර පෙරවරු 7.00 ට, දහවල් 12.00 ට, පස්වරු 5.30 ට හා 8.00 ට පූජා පවත්වති. සෑම වසරකම අගෝස්තු මාසයේ තේරු පුරාව පැවැත්වෙන අතර හින්දු ආගමික දෙපාර්තුමේන්තුවේ ලියාපදිංචි කුරුණෑගල නගරයේ ඇති එකම කෝවිල ද මෙය වේ.

මෙහි ප්‍රධාන පූජකතුමන් ලෙස ක්‍රිෂ්ණපාලන් ත්‍යාගරාජා කටයුතු කරයි.. මෙම කෝවිල මුල් කරගනිමින් පවුල් 359 ක් ජීවත් වෙති. සෞම්‍ය මාවත, මීගමුව පාර, කුරූණෑගල යන ස්ථානයේ මෙම කෝවිල පිහිටා තිබේ.

 

ශ්‍රී මුත්තු අම්මාන් කෝවිල