කුරුණෑගල නගරයේ සිට කොළඹ 06 මාර්ගයේ පැමිණි විට සැතපුම් දෙකහමාරක් පමණ දුරින් සුන්දර පරිසරයක් තුළ මෙම විල්බාව රජමහා වෙහෙර පිහිටා තිබේ. අතීතයේ වීරබාහු ජනපදය නමින් හැඳින්වූයේ ද මෙයම වේ. ඵෙතිහාසික කරුණු අනුව දෙවැනි පෑතිස් රජතුමා චන්ද්‍රගුප්ත කුමරුට විල්බාව දනව්ව සමඟ ලෙස රජ තනතුරට පත් කර සිටි බව කියැවේ.

දැනට විල්බාවේ දර්ශනීය විහාරයක් සහ දේවාලයක් ගල්ලෙන් තුළ පිහිටා ඇත. එයට මඳක් දුරින් “කුවේණි ලෙන” ලෙස ව්‍යවහාර වන ගල් ලෙනක් දක්නට තිබේ. කුවේණිට සොහොන් කළ ස්ථානය ලෙස සඳහන් කර ඇත. විමලධර්ම රජතුමා විසින් කරවන ලද තඹ සන්නසෙහි ඒ බව සඳහන් කර ඇත.

විමලධර්ම රජතුමා විසින් කරවන ලද තඹ සන්නසෙහි ඒ බව සඳහන් කර ඇත. අදත් මෙහි ගල් පුවරු වැනි නිෂ්ටාවශේෂ දක්නට ලැබේ. ඉන් පෙනී යන්නේ අතීතයේ භික්ෂූන් වැඩ විසූ ස්ථානයක් බවයි. මෙය අස්ගිරි පාර්ශවයේ සියම් නිකායට අයත් විහාරස්ථානයකි.

Location name: 

විල්බාව රජමහා විහාරය