වර්තමාන වයඹ පළාත් සභා ගොඩනැගිල්ල අසළින් ඇතුගලට යන මාර්ගයේ මීටර් 1000 පමණ ගමන් කළ විට මෙම විහාරය හමුවේ.

ඇතුගල හා කුවේණිගලට මැදි වූ ඉබ්බෙකුගේ හැඩයට සමාන හැඩයකින් සහිත මෙම ගල් පව්ව ඉබ්බාගල නමින් හඳුන්වයි. මෙහි ඉදිවුණ විහාරය ද ඉබ්බාගල රජමහා විහාරය යැයි හඳුන්වනු ලැබේ. මෙහි ආරම්භය කුරුණෑගල රාජධානි සමයේ සිදුව ඇත. දළදා මැදුරේ තේවාව කළ භික්ෂූන් වහන්සේගේ ආවාස පහසුව වෙනුවෙන් මෙම විහාරය ඉදිවී ඇත. මෙහි තිබෙන ගල්ලෙන් විහාරය හා එහි චිත්‍රයන් ද කුරුණෑගල යුගයටම අයත් වේ.

මෙම විහාරය නිර්මාණය වී ඇත්තේ ඪම වන බුවනොකබාහු රජගේ මෑණියන්ට ශ්‍රී පාද වන්දනාවේ යන්නට සිත් වූ නිසාවෙනි. නමුත්, ඒ වන විට එතුමියගේ කායික සෞඛ්‍යයේ ස්වභාවය සැළකිල්ලට ගනිමින් ඪම වන බුවනෙක බාහු රජු මෙම ශ්‍රී පාද අනුරුව ඉදිකරවා තම මෑණියන්ගේ සිතැගි සංසිදුවා ඇත.

Location name: 

ඓතිහාසික ඉබ්බාගල විහාරය