හත් මාළුව අපේ පැරැන්නන් අතර ඉතා ජනපි‍්‍රය ආහාරයකි. හත් මාළුව කළඑළි බසින්නේ සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුදු කාලයට යි. අධික හිරු රශ්මියෙන් ගත මෙන්ම සිත ද පීඩාවට පත්ව තිබියදී ශරීරයෙන් පැන නඟින උෂ්ණ දොස් සමනයට හත් මාළුව ඉතා කදිම ආහාරයකි. එසේම ගුණදායක ආහාරයක් ද වෙයි. වා, පිත් සෙම් යනාදි දෝෂ නසලා ශරීරය සමනයට පත් කරවන්නට සමත් මේ හත් මාළුවට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍යයන් වර්ග 7කි. ඒවා නම්,

01.ඇට වර්ගයක්

02.කොළ වර්ගයක්

03.කරල් වර්ගයක්

04.ගෙඩි වර්ගයක්

05.මඳ වර්ගයක්

06.අල වර්ගයක්

07.මල් වර්ගයක්

අපේ පැරැන්නන්ගේ ජීවිත කොස් ගස හා ඉතා බද්ධ ය. කොස් ගස බත් ගස සේ සැලැකූහ. එසේ හෙයින් හත් මාළුවට කොස් ඇට අනිවාර්යය අංගයකි. වට්ටක්කා දළු ද එසේම ය. මුරුංගා කරල්, මෑකරල් යනාදිය කරල් ලෙසින් ද බටු, පිපිඤ්ඤා, කැකිරි හෝ වෙනත් ගෙඩි වර්ගයක් ගෙඩි අංගයට ද මද ලෙසින් කජු මද ද, අල වර්ගයක් ලෙසින් ඉන්නල, යනාදි අල ද මල් ලෙසින් කතුරුමුරුංගා මල් ද යොදා ගත හැකියි.

එළඹෙන පී‍්‍රතිමත් අවුරුදු සමය වෙනුවෙන් රසයෙන්, ගුණයෙන් අනුන හත්මාළුව ඔබට ද රස විඳිය හැකියි.

 

ශ්‍යාමා සමරසිංහ

ඡායාරූප - නිශ්ශංක විජේරත්න

හත් මාළුව