මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ උඩුදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පිහිටා ඇති කෙවුල්ගම අම්බලම මහනුවර යුගයේ දී ඉදිකරන ලද්දකි. මහනුවර යුගයේ ගෘහනිර්මාණාත්මක ලක්ෂණ හා දැව කැටයම් යොදා ගනිමින් මෙම අම්බලම ඉදිව තිෙබි. මහනුවර මහියංගණය මාර්ගයේ අස්ගිරිය නගරයෙන් නුගේතැන්න හරහා කිලෝ මීටර් 5ක පමණ දුරක් පැමිණීමෙන් මෙයට පිවිසිය හැකිය. මෙම ස්ථානය සුන්දර වෙල් යායක් අසබඩ තුරුගොමු සමීපයක පිහිට් අනගි දැව නිර්මාණයකි. මැටි හා සක්කගල් භාවිතයෙන් පිහිටි පොළොවේ ඉහළට එසවෙන ලෙසින් සකස් කළ පාදමක් මත අම්බලමේ සමස්ත සැකිල්ල ඉදිකර තිබේ. විශාල දැව කඳක් 04 ක් කට්ට කපා ඒ මත කුඩුම්බ් කපා ඉහළට එසවෙන කැටයම් සහිත කණු හතරක් සැකිල්ල ලෙසින් භාවිතයට ගෙන තිබේ. එම සැකිල්ලට නැවත දැව රාමුවක් ඉහළින් විද ඒ මත වහලය ඉදි කර ඇත. එම දැව රාමුවේ සෑම කෙළවරක් ම පහළට එල්ලෙන අයුුරින් නෙළා ඇති නෙලුම් මල් හැඩැති පේකඩ දැකිය හැකිය. සිංහල උළු සෙවිලි කළ වහලය පල හතරකි. අදින් වසර 150 කට ආසන්න කාලයක දී කුඩාවට ඉදි කළ ඉතාම අලංකාර දැව කැටයම් සහිත චාම් නිර්මාණයක් ලෙසින් මේ කෙවුල්ගම අම්බලම හැඳින්විය හැකිය.


 

පිටවල අම්බලම

 

උඩුදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පිහිටි තවත් දැව නිර්මාණයන් අතර පිටවල අම්බලම සඳහන් කළ හැකිය. මහනුවර කේන්ද්‍රකොට ගනිමින් බිහිවූ මහනුවර යුගය තුළ දී වැඩි වශයෙන් අම්බලම් බිහිවූයේ මගී සුබසෙත සඳහාය. මහනුවර මහියංගණය මාර්ගයේ කළුන් තැන්න 7 කණුව අසලින් පැමිණීමෙන් පසුව හමුවන පිටවල ග්‍රාමයේ මේ ඓතිහාසික ස්ථානය පිහිටා තිබේ. මධ්‍ය කඳුකරයට අයත් පාරිසරික ලක්ෂණවලින් සමන්විත මෙම ප්‍රදේශය තෙත් කලාපයට අයත්ය. එනිසාම මෙම පිටවල අම්බලමේ දැව නිර්මාණ සිදුකිරීමේ දී එහි නිර්මාණ ශිල්පීන් ඒ සඳහා දැව ආරක්ෂා කර ගනිමින් ගොඩනැගිල්ල නිර්මාණය කිරීම සඳහා කළුගල් පාදමක් භාවිතයට ගෙන තිබේ. මැටි හා සක්කගල් මෙම පාදම සකස් කිරීමට යොදාගෙන තිබේ. මහුනුවර යුගයේ දී වැඩි වශයෙන්ම ටැම්පිටි සම්ප්‍රදාය යොදා ගනිමින් බොහෝ ඉදිකිරීම් සිදුකර ඇත.

ඒ අනුව කෙවුල්ගම අම්බලම හා පිටවල යන අම්බලන් ද්විත්වය ම ටැම්මත ඉදිව තිබේ. කෙවුල්ගම අම්බලමේ මෙන්ම දැව කඳන් 4 ක් මත කණු සිටුවා එහි නැවත දැව රාමුවක් මත වහලය සකස් කර තිබේ. දැව කැටයම් දැකගත හැකි මේ අම්බලම ද අදින් වසර 150 කට ආසන්නයේ ඉදිකරන ලද්දක් බව කියැවේ. දැව යන්හි සිව්රැස් හැර මධ්‍ය කොටස් හතරැස් ලෙසින් ඉතිරි කර තිබේ. ඉහළ දැව රාමුවේ කෙලවරයන්ට පේකඩ යොදා ඇත. මේ අම්බලන් උඩුදුම්බර ප්‍රදේශයට ගෙන එන්නේ මහත් අභිමානය කි.

 

- සමන් ඇරෑගම

Location name: 

කෙවුල්ගම අම්බලම