බෙන්තොට ගාලු පාරේ රො බොල්ගොඩ මේ “Spicy Herbel Garden” පිහිටා ඇත.ඉන්ද්‍රලාල් අබේගුණවර්ධන මහතාගේ  පුද්ගලික ආයතනයක් වන මෙ රටේ සියලු කුළු බඩු ලෙසින් හදුනාගත්ත සියලු දෑ රෝපණය කොට ඇත. සාදික්කා, කරාඹු, ගම්මිරිස්, රම්පේ, සේර, කහ, ඉඟුරු, මිරිස්, වැනිලා, කෝපි, දෙහි, ගොරකා, කොකෝවා, ඇතුළු දෑ ද කෝමාරිකා, අරත්ත, කොහොඹ, කජු, අනෝදා, සුදු හඳුන් යනාදි වශයෙන් නොයෙක් වටිනා පැලෑටි සේම පළතුරු ද මෙහි වෙයි. මෙය දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ගේ නොමඳ ආකාර්ෂණයට හා පැසසුමට ලක් වූ ස්ථානයකි. එසේම මෙහි දී ඔබට අවැසි ආයුර්වේද ඖෂධ වර්ග හා කුළුබඩු ද මිල දී ගත හැකි ය.

 

 

 

Location name: 

කුළුබඩු උද්‍යානය