මාතර කොටුව ඇතුළේ මැද පාරෙහි පිහිටි මේ නිවෙසෙහි ඕලන්ද ගෘහ නිර්මාණ ලක්ෂණ මැනවින් දක්නට ලැබේ. දෙමහල් නිවෙසෙහි ඉදිරිපස විවෘත ආලින්දයේ කණු 07 කි. ඒ මත සොල්දර තට්ටුව සහිත උඩුමහලයි. ඇතුළු වීමට හා පිටවීමට දොරටු කිහිපයකින් සමන්විතය. ලැටිස් ගැසූ වා කවුළු හා ජනේල දක්නට ලැබේ. හුණුගල් හා කබොක් යොදා බිත්ති බැඳ ඇත. 2004 වර්ෂයේ දී සිදු වූ සුනාමි ව්‍යසනයෙන් යම් තරමක හානියක් ද මෙයට සිදුව ඇත. මේ වනවිට නිවෙසෙහි කපරාරුව ක්‍රමයෙන් ගැලවෙමින් පවතී. වත්මන් නිවැසියෝ වැඩිදුර තොරතුරු කීමට නොදනී. කෙසේ වුවත් මෙම ඉපැරණි ගොඩනැගිල්ල රැක ගැනීම අපගේ විශේෂිත උරුමයක් රැක ගැනීමක් වනු ඇත.

 

Location name: 

පල්ලියගුරු නිවෙස