මාතර, කොටුව, ධර්මාරාම මාවතෙහි පිහිටි මෙම නිවෙස සියවස් දෙකක් හෝ ඊට වඩා පැරැණි බවට සැලකේ. ලන්දේසි යුගය මූර්තිමත් කරන ඉදි කිරීමකි. විල්මට් බාලසූරිය මුදලිතුමන්ට අයත්ව තිබූ මේ වලව්ව නිල්වලා ගඟ මෝය ආසන්නයේ පිහිටි සුන්දර ඉදි කිරීමකි.

ඔහුගේ ඇවෑමෙන් දරුවන් සිව් දෙනාගෙන් එම අයිතිය මිලයට ගත්තේ බෙනට් ද සිල්වා නැමැත්තෙකි. විවෘත ආලින්ද, කුලුනු හා සොල්දරය සහිතව හුණුගල් හා වැලි මිශ්‍රිතව ඉදිකර ඇත. බොහෝ විට දොර ජනෙල් හා අත්ැටවල් සඳහා උපයෝගී කොට ඇත්තේ දැව ය.

අලුත්වැඩියා නොකිරීම හේතුවෙන් දිරාපත්ව ගිය කොටස් වැඩිය. 2004 වර්ෂයේදී සුනාමි ව්‍යසනයත් සමඟම දොර ජනෙල් පවා සොරුන් ගලවාගෙන ගොස් ඇත. එහෙත් දැඩි අපහසුකම් මැද නිවැසියන් ද ජීවත් වේ. එහෙත් මෙහි බිත්ති ඉතා ඝනකමින් යුක්තය. දැවයෙන් කළ තරප්පු පෙළ ආදිය අබලං තත්ත්වයේ දක්නට ඇත.

 

Location name: 

විජේතුංග වලව්ව