ඉපැරණි ගෘහ නිර්මාණ ලක්ෂණ සහිතව මාතර කොටුව, මැද පාර ආරම්භ වන තැන දකුණු පසින් පිහිටි ගොඩනැගිල්ල ය. යුරෝපීය වාස්තු විද්‍යා ලක්ෂණ සහිත ය. නිවෙස ඉදිරිපස විශාල කණු දෙක මත ඉදිවූ පළ දෙකෙහි වහලය සහිත පෝටිකෝව තනා ඇත.

දෙමහල් මැදුරෙහි පහත මැදුර කාමර කිහිපයක් යුතු වන අතර විසිත්ත කාමරය වූ කොටසෙහි විශාල ආරුක්කුවක් දක්නට ඇත. නිවෙස වා කවුළු , ලී කැටයම් හා වීදුරු ජනේල ද දක්නට තිබේ. වැඩිපුරම ලී කැටයම් සහිත දොර ජනෙල් යොදාගෙන තිබීම සුවිශේෂී ය. නිවෙසෙහි පිටුපස ද කාමර පේළියකි. එහි කුස්සිය, සේවක කාමර ආදිය තිබෙන්නට ඇත.

පැරුණි මාලිගාවක සිරියගත් මෙම මැදුර ඉතා සුවිසාල බැවින් නඩත්තු කිරීමට දුෂ්කරව ඇති බවක් පෙනේ. ඉතා ඉක්මනින් නඩත්තු කළ යුතු තත්ත්වයක පවතී. ජරාවාස වී ඇති ගෙයින් අඳුරු ස්වභාවයක් ගෙන ඇති අතර ඉක්මනින්ම වගකිව යුත්තන්ගේ අවදානය යොමුවීම අවශ්‍යව ඇත.

 

Location name: 
sub title : 
කොට්ස්විව් මැඳුර

කොට්ස්විව් මැඳුර