ධර්මරාම පාරේ පැරැණි වලව්ව ලෙසින් ද මෙය හැඳින්වේ. සිය වසකටත් වඩා පැරැණි බවක් උසුලනු ඇත. අභය ගුණවර්ධන වලව්ව නමින් ඉදිවූ මේ වලව්ව අයත්ව තිබී ඇත්තේ සී.ඩී අභය ගුණවර්ධන මහතාට ය.

එතුමාට දරුවන් නොසිටි හෙයින් සිය බිරියගේ පැවිදි සොයුරකු වූ මාතර මන්තීන් ද පිරිවෙනහි විහාරාධිපතිව වැඩ විසූ කුඹුරුපිටියේ බෝධි ගුප්ත තෙරුන් වෙත පූජා කර ඇත. එතුමන්ගේ මැතිනිය දස සිල් දිවියක් ගෙවා අවසානයේ ඇගේ කැමැත්ත මත දේහය මෙහි මිහිදන් කොට ඇත. පෝටිකෝව මෙන්ම විවෘත ආලින්ද එහි ඇති කුලුනු හා ආරැක්කු ගෘහයේ අභිමානය විදහා පායි.

 

Location name: 
sub title : 
මිගදාය වලව්ව

මිගදාය වලව්ව