මාතර ඕලන්ද පල්ලිය හෙවත් කොටුව ක්‍රිස්තියානි රෙපරමාදු දේවස්ථානය වසර 300 ක් පැරණි අපූරු නිර්මාණයකි. මාතර ලන්දේසි යුගය සිහි කැඳවන එම පල්ලිය මාතර කොටුව තුළ ඉදිකොට තිබේ. ලන්දේසි යුගයේ රෙපරමාදු මෙහෙයන් 1700 දී පමණ මාතර දී ඇරඹිණි. මෙම ලන්දේසි පල්ලිය 1706 දී පමණ ඉදිකරන ලද බව විශ්වාස කෙරේ. එය යළිත් 1767 දී ප්‍රතිසංස්කරණය කළ බවට සඳහනක් උළුවස්සට ඉහළින් සලකුණු කොට ඇත. මාතර ප්‍රදේශය පාලනයට පැමිණි ලන්දේසි ආණ්ඩුකාරවරු රාජ්‍ය නිලධාරින් එදා පළමුව දිව්රුම් දී ඇත්තේ මෙම පල්ලිය ඇතුළතදී ය.

මාතර කොටුව තුළ පරිපාලන කටයුතු සිදු කළ ලන්දේසි ඉහළ නිලධාරීන්ගේ දේව මෙහෙය සඳහා මේ දේවස්ථානය මුල් කාලයේ භාවිත කොට තිබේ. ලන්දේසි සහ ඉංගී‍්‍රසි භාෂාවලින් පමණක් මුල් කාලයේ දී එහි දේව මෙහෙයන් සිදු කෙරිණි. ලන්දේසීන් විසින් මාතර ඉදි කරන ලද ප්‍රමුඛතම ගොඩනැඟිල්ල මාතර තාරකා කොටුවයි. එයට ආගමික කටයුතු සඳහා ඔවුන් ඉදි කළ ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ල මෙය යි.

මාතර කොටුව තුළ අද දක්නට ඇති පැරණිතම ගොඩනැඟිල්ල ඕලන්ද රෙපරමාදු දේවස්ථානය යි. එහි බිමට සහ බිත්තිවලට අල්ලා ඇති සොහොන් පලක මඟින් එකල මාතර ජීවත් වූ ලන්දේසි, ඉංගී‍්‍රසි මෙන්ම සිංහලයන්ගේ ද ඇතැම් තොරතුරු අනාවරණය වෙයි. යුද්ධවලදී මිය ගිය තරුණයන්, ළමයින් සහ දරු ප්‍රසූතියේ දී මිය ගිය කාන්තාවන්, එකල සිටි මහමුදලිවරුන් ආදීන්ගේ තොරතුරු අනාවරණය කෙරෙන කෞතුකාගාරයක් ලෙස ද මේ ඕලනන්ද පල්ලිය සැලකිය හැකිය.

මෙහි සොහොන් ස්මාරක 22 ක් පමණ දැක ගැනීමට හැකියි. පැරණිම ස්මාරකය වන්නේ 1686 දින ඇති පුවරුවකි. එමෙන්ම එහි 1959 දක්වා වූ කාලවලට අයත් ස්මාරක දැකගත හැකි ඒවා පසුව දැනට මාතර බස්නැවතුම් පොළ අසල තිබූ සුසානයෙන් ගෙන විත් සවි කළ එවා ලෙස සැලැකේ.

නන්දික බැද්දගේ

ඡායාරූප නිශ්ශංක විජේරත්න

Location name: 
sub title : 
ඕලන්ද රෙපරමාදු පල්ලිය

ඕලන්ද රෙපරමාදු පල්ලිය