කොළඹ - කතරගම මහාමාර්ගයේ උයන්වත්ත ක්‍රීඩාංගණයට මුහුණලා මාතර ඓතිහාසික බෝධී රාජයාණන් වහන්සේ පිහිටා ඇත. මාතර බෝධී රාජයාණන් වහන්සේගේ ඉතිහාසය හෙළරජ දවස (ක්‍රිව 515) දක්වා දිවෙන්නක් බව (ජානකී හරණ) මහා කාව්‍ය සංස්කෘත භාෂාවෙන් රචනා කළ සිරිලක මහා කවි ශ්‍රී කුමාරදාස නිරිදු කල දක්වා දිවෙන ඉතිහාසයක් ඇතැයි ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වේ. මෙම රජු දඹදිව මහා කවි කාලිදාස පඩුවරයාගේ මිතුරෙකි.

කුමාරදාස රජයේ ආරාධයෙන් පැමිණි කාලිදාසයෝ රාජ්‍ය අමුත්තෙකුව සිටින සමයේ අවාසනාවන්ත ලෙස ජිවිතක්ෂයට පත්විය. මෙය කුමාරදාස රජුට ඉවසුම් නොදෙන්නක් විය. රාජ්‍ය ගෞරව සහිත අදාහන කටයුතු සූදානම් කර කාලිදාස පඬිගේ දේහය දැවෙන චිතකයට කුමාරදාස රජුන් ද මිතුරු සෙනෙහසින් පැන දිවිපුද දැවි ගියේය. මෙම ජීවිත පරිත්‍යාගය අනුස්මරණය කිරිමට රෝපණය කරන ලද බෝධිය ලෙස මාතර බෝසමිදුන් සඳහන් වේ.

නන්දික බැද්දේගම

ඡායාරූප නිශ්ශංක විජේරත්න

sub title : 
මාතර බෝ සමිඳු

මාතර බෝ සමිඳු