උෂු සටන් කලාවෙන් අත්පොත් තැබූ ඇය නමින් හර්ෂණි අයේෂා බංඩාර නම් වුවාය. පසුගිය දිනක ඇය "පපල් සන්" හෝටලයේදි සොඳුරු ඡායාරූප පෙළගැස්මකට දායක විය. දැනට උෂු සටන් කලාවෙන් ජයක් ග්‍රහන රුසක් හිමී කරගෙන තිබේ.එසේම මොස්ර නිරුපන ශිල්පිණියක් ලෙස දක්ෂතාවයන් ද දක්වන්නිය. ඉදිරියේදි මෝස්තර නිරුපණයෙන් මෙන් ම රංගනයෙන් ද දායක වීම ඇයගේ එකම බලාපොරත්තුවයි. තව නොබෝ දිනකින් ප්‍රපේක්ෂකයන් ට ඇය ගේ දක්ෂ තාවයන් දැකගත හැකි වනු ඇත.

ඡායාරූප සහ සටහන නිශ්ශංක විජේරත්න

 

sub title : 
හර්ෂණි අයේෂා බංඩාර

හර්ෂණි අයේෂා බංඩාර