කැස්බෑවකුගේ හැඩයෙන් යුත් වූ මෙම වැවේ කැස්බෑවන් ජීවත්ව තිබේ. එම නිසා මෙම වැවට කැස්බෑව වැව යන නම යොදා තිබේ. එදා කැස්බෑව වැව අක්කර 55 ක් පුරා ව්‍යාප්තව තිබී ඇති අතර එහි ගැඹුර අඩි 40-45 කි.

 වැව මැද ලොකු දූපතක තිබී ඇති අතර මහාමාර්ග සංවර්ධනය කටයුතු සඳහා ගෙන්වා පදිංචි කර සිටී දෙමළ ජාතිකයන් නිසා එම දූපත දෙමළ දූව නමින් ද හැඳින් වූ බව පැරැන්නෝ පවසති.

රයිගම රජ කළ රයිගම් බණ්ඩාර කුමාරයා මෙම වැව ඉදිකළ බව ජනාතාව අතර ප්‍රචලිතව ඇත. යළ සහ මහ කන්න සඳහා මේ වැවේ ජලය ලබාදී ඇති අතර මෙහි සොරොව්ව භාරව විදානේ කෙනෙක් සිටී බවට සාක්ෂි ඇත.

මෙම වැව් රක්ෂිතය අවට ජෛව විවිධත්වයෙන් යුත් ගස් වර්ග 130 ක්, ජලජ ශාක 20 ක්, උරග වර්ග 15 ක්, සමනලයින් වර්ග 40 ක්, මාළු වර්ග 31ක් පමණ සිටී බව වනජීවී විශේෂඥයෙකු වූ වුලින් ද අල්විස් මහතා පවසයි.

 

කැස්බෑව වැව