වේරැස් ගඟ යනු බොල්ගොඩ ගඟේ ශාඛාවකි. කළු ගඟ මුහුදට ගලායන අතර දී කැස්බෑව ප්‍රදේශයේදීත් හමු වේ. එය බොල්ගොඩ දී අතු ගංගාවකට බෙදේ. එහිදී ද භූමියේ හැඩතල අනුව හා විවිධ මානවීය අවශ්‍යතා අනුව අතු ගංගාවලට ද බෙදේ. වේරැස් ගඟ ද එවැන්නකි.

වේරහැර ප්‍රදේශය හරහාත් මේ ගඟ වැටී ඇති බැවින් මිනිසාගේ උච්චාරණයේ පරිණාමයෙන් “වේරැස්” යනුවෙන් මේ අතු ගංගාව හැඳින්වුවාට සැක නැත. එකල ඒ අවට ප්‍රදේශවාසීන් ගඟෙන් එගොඩ මෙගොඩ යෑමට පාලම් පාරුවක් භාවිත කොට ගෙන ඇත.

නමුත් මෑතක දී ප්‍රදේශයේ වූ සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයන් හේතුවෙන් රත්මලාන දෙසට යෑම සඳහා පාලමක් තනා ඇත. ප්‍රදේශයේ පවතින කාලගුණ හා දේශගුණික තත්ත්වයන් හේතුකොට ගෙන මෙහි ජල ධාරිතාව ඉහළ පහළ යෑම සිදු වේ.

විවිධ විශේෂිත වූ ජලජ ශාක හා සතුන් ද ගඟේ දිය සීරාව හේතුවෙන් ගහනව ඇත. ජලයෙන් පිරී ඇති කල්හි මෙහි සොබාවික සෞන්දර්යය ද ඉතා ඉහළ ය.

ඡායාරූප -නිශ්ශංක විජේරත්න

Location name: 
sub title : 
වේරැස්ගඟ

වේරැස්ගඟ