කොළඹ - හොරණ මාර්ගයේ පැපිලියාන ප්‍රදේශය පසු කළ විට හමුවන්නේ බොරලැස්ගමුව ප්‍රදේශය යි. බොරුලැස්ගමුව ආසන්නයේ දී ඔබට පිල්ලෑව බෝ සමිඳු නෙත ගැටේ.

කෝට්ටේ රාජ්‍යය බලවත්ව පැවැති කළ මේ ප්‍රදේශය ඉතා සශි‍්‍රක, දැකුම්කලු පුරයකි. සොබා සෞන්දර්යයෙන් සේම ආරක්ෂාව අතින් ද ඉතා සවිමත්ව පැවැතිණි. දියවන්නා ඔය ප්‍රමුඛව අසලින් ගලා බසින කළු ගඟ ඇතුළු අතු ගංගා විසින් මේ අවට සෞන්දර්යය වඩවා ඇත. කෘෂි කර්මාන්තය ප්‍රධාන ජීවනෝපාය කර ගනිමින් ජීවත් වූ එදා හෙළයෝ මේ අවට භූමිය සරුසාර කෙත්වතු කළහ. එසේම මේ අවට තෙත් බිම් ද වේ.

මායාදුන්නේ කුමාරයා යුද ජයග්‍රහණයෙන් පසුව මේ අසලින් ගලා ගිය දිය පහරකින් නා පිරිසුදු වී රජ ඇඳුම් ඇදගෙන ඇත. රජ විසින් රාජ වස්ත්‍රාභරණ හෙවත් පිළි ඇඳගත් හෙයින් මේ ස්ථානය පිල්ලෑව වශයෙන් හඳුන්වනු ලැබ ඇත.

පිල්ලෑව අසල දී ඔබට දැකගත හැකි වැව ප්‍රදේශවාසීන් ‘පිල්ලෑව වැව‘ වශයෙන් ද හඳුන්වනු ලබති. වැව කේන්ද්‍රකොට ගත් තෙත් බිම අවට විශේෂිත වූ ජලජ පක්ෂීන්. ශාක ද බහුල ය.

වර්තමානයේදී පිල්ලෑව වැවෙන් කෘෂිකර්මාන්ත කටයුතු සිදු නොවුණ ද කාලගුණික තත්ත්ව අනුව ජලය රැස් වීම්වල අඩු වැඩිය සිදු වේ. කෙසේ වෙතත් කඩිනමින් සිදු වන සංවර්ධන ක්‍රියාවලින් හේතුවෙන් වැවේ ප්‍රමාණය හා සෞන්දර්යය සේම පැවැත්ම ද සිදු වනු ඇත.

Location name: 
sub title : 
පිල්ලෑව වැව

පිල්ලෑව වැව