“වැඩ කටයුතු හමාර වී ඉස්පාසුවක් ඇති වු විට ඔවුන්ගේ භාෂාවෙන් අම්බලම යැයි කියන ආගන්තුකයන්ගේ, මගීන්ගේ නැවතීම සඳහා සාදා තිබෙන ස්ථානයට රැස් වී වාඩි ගෙන බුලත් කමින් එකිනෙකා දෙස සන්සුන් ලෙසත්, උදාර ලෙසත බලාගෙන රාජ සභාවේ කටයුතු රජු සහ ප්‍රධානීන් අතර කටයුතු, නගරයේ මිනිස්සු යෙදී සිටිනා රැකී රක්ෂා සම්බන්ධයෙන් සම්භාෂණයේ යෙදෙති” යනුවෙන් මෙරට එළිමහන් සිරකරුවෙකුව සිටී රොබට් නොක්ස් නම් ඉංග්‍රීසි ජාතිකයා අම්බලම් ගැන වර්තා කොට තිබේ.

මේ අනුව අම්බලමක් යනු ආගන්තුක මගීන් සඳහා නැවතී විවෙක ගැනීමට හෝ ගමනාන්තයට ළගා වීමේදි රාත්‍රී නවාතැන් පොළක් ලෙසත් භාවිත කරන ලද සැළසුම් සහගතව ඉදි වු දර්ශනීය නිමාවකින් යුතු ඉසිඹු හලකි. මේ ද එවන් ඉසිඹුහලකි.

පිටකෝට්ටේ ගල් අම්බලම කෝට්ටේ යුගයේදී ඉදිකර ඇති මෙම අම්බලම අගනුවරට හා විහාරයට පැමිණෙන අයට වෙහෙස මහන්සිය සංසිදුවා ගැනීමටත් ලැඟුම් ගැනීමටත් ඉවහල් විය.අම්බලම දිගින් අඩි 20 ක් ද, පළලින් අඩි 15 ක් ද, වන අතර එහි වහලය ගල් කණු 12 මත ඉදිකර තිබේ.

පසු කලෙක මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් මාර්ගය පුළුල් කිරීම හේතුවෙන් මෙම අම්බලම අතීතයේදී පිහිටි ස්ථානයෙන් ගලවා මදක් පිටුපසට ගෙන යළිත් ස්ථාපනය කර තිබේ. 1940 අංක 09 දරන පුරා වස්තු ආඥාපනත යටතේ පුරාවිද්‍යා ආරක්ෂිත ස්මාරකයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත.

 

Location name: 
sub title : 
පිටකෝට්ටේ ගල් අම්බලම

පිටකෝට්ටේ ගල් අම්බලම