කෝට්ටේ රජ මහා විහාරය, පැරකුම්බා විහාරය, නාග විහාරය ඇතුළු කෝට්ටේ විහාරස්ථානවල වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන පෙරහර මංගල්‍ය පවත්වා අවසන දිය කැපීම සිදු කරන්නේ මේ දිය කපනා තොටෙනි. මෙය ඇතුලු කෝට්ටේ පිහිටයි.

කොළොන් ඔය නැගෙනහිර දෙසින් දියවන්නාවට වැටෙන්නේ මේ ස්ථානයේදීය. එහි”දිය කපනා තොට” යනුවෙන් නම් කරන ලද පූවරුවක් ද දක්නට ලැබේ. කෙසේ වෙතත් ඇතුළු කෝට්ටේ පිහිටි මේ දියකපනා තොට කා අතරත් ප්‍රචලිතසේම ආගමික කර්ත්‍යවයේ දී මහත් වැදගත් ස්ථානයක් කොට සැලකිය හැකියි.

 

Location name: 
sub title : 
දිය කපනා තොට

දිය කපනා තොට