මේ උමඟ කෝට්ටේ යුගයේදී ඉදි කරන ලද්දකි. පෘතුගීසීන් හා කළ සටනේ දී අත්අඩංගුවට පත්ව කොළඹ කොටුවේ සිර කර තිබූ වීදිය බණ්ඩාරයන්ට පැන යාම සඳහා ඔහුගේ බිරිඳ සමූද්‍රදේවි විසින් ඉදි කර ඇත.

එය කෝට්ටේ සිට කොළඹ කොටුව දක්වා පිහිටි කබොක්ගල් කපා දොරටු දෙකක් සහිතව ඉදි කර ඇත.තවද මතුරට ප්‍රදේශයෙන් රැගෙන ආ ශිල්පීන් ලවා මෙය තැනූ බව සඳහන් ය. මේ උමගේ ප්‍රධාන දොරටුව මුදුනේ සිංහ මුහුණක කැටයමක් දක්නට ඇත.

එය සිංහල රජුගේ කිරුළයි.මේ උමං ද්වාරය පිහිටි භූමියෙහි ගොඩනැඟිල්ලක අත්තිවාරමක ශේෂ දැකිය හැකිය. එම ස්ථානයේම තිබී පැරණි පිළිම ගෙයක් ද සොයා ගෙන ඇත.එසේ හෙයින් ඇතමුන් මෙම ස්ථානය ආගමික ස්ථානයක්ව තිබූ බවට මත පළ කරති. 1940 අංක 09 දරණ පුරා වස්තු ආඥාපනත යටතේ පුරාවිද්‍යා ආරක්ෂිත ස්මාරකයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

 

Location name: 
sub title : 
ආනන්ද ශාස්ත්‍රාල භූමියේ උමග

ආනන්ද ශාස්ත්‍රාල භූමියේ උමග