ප්‍රතාපවත් කෝට්ටේ රාජ්‍යයේ අතළොස්සක් වන නෂ්ටාවශේෂ අතරින් කැපී පෙනෙන සාධකයක් වන්නේ ඉපැරණි කොටු බැම්මයි. එකල තිබූ ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය ගැන මනා සාක්ෂියක් සපයන මෙහි කබොක්ගලින්ම තනා තිබීමද විශේෂත්වයකි. පැරැණි බළකොටුව ඉදිකිරීමේ දී පැරැණි කොටු බැම්මේ හැඩය තීරණය කර ඇත්තේ ස්වාභාවිකව පිහිටියා වූ දුර්ගයන්ගේ පිහිටීම පදනම් කරගෙන බවද පැහැදිලිවම පැවසිය හැකිය.

පිටකෝට්ටේ හරහා රාජගිරිය නුගේගොඩ දක්වා දිවෙන මාර්ගයේ බංගලා හන්දියෙන් ඇති කොටු බැම්ම මාර්ගයේ මීටර් 200 ක් පමණ ගිය තැන ඇතුළු දිය අගල හා සම්බන්ධ කොටු බැම්මට ළඟා විය හැකිය. කොටු බැම්මේ සම්පූර්ණ දිග අඩි 12474 ක් පමණ වුව ද ස්ථාන කිහිපයකදී කොටු බැම්ම විනාශවී ගොස් ඇත. එසේ වුවත් හඳුනාගත් කොටු බැම්ම අඩි 08ක් පමණ පළලින් යුක්තව තිබී ඇතැයි සැලකේ . තවත් තැනක එය අඩි 10 ක් පමණ පළලින් යුක්තය.

ඉපැරැණි රාජධානියක තොරතුරු හා සාක්ෂි අද වන විට ඉතිහාසයෙන් සැඟවී ගොස් තිබීම කනගාටුවට කරුණකි. මේ කොටු බැම්ම විනාශයට ලක්කරමින් පෞද්ගලික නිවාස හා ඉදිකිරීම් අද එහි දක්නට ඇත. පැරැණි කොටු බැම්ම පුරාවිද්‍යා ආරක්ෂිත ස්මාරකයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර එහි අනාගතය තවදුරටත් සුරක්ෂිත කිරීමට ගෙන ඇති පියවර ඇගයිය යුතුවේ.

 

Location name: 
sub title : 
පැරැණි කොටු බැම්ම

පැරැණි කොටු බැම්ම