උදා හිරු කිරණ වෙනදා වගේම මුලින්ම සිපගත්තේ උසම තුරු අගිසි වල ළපටිම පත්‍ර. ක්‍රම ක්‍රමයෙන් ඒ තුරු අගිසි ළපටිම පත්‍ර ක්‍රම ක්‍රමයෙන් ඒ තුරු අගිසි මත ළෙල දෙමින් තිබූ පිනි බින්දු මතට හිරු කිරණ වැටී අපූරුවට දිලිසෙන්නට පටන් ගත්තා. තුඟු තුරු කෙතරම් හිරු කිරණ වලකාලීමට තැත් කළත් අතුපතර අතරින්, කොළ අතරින් හිරු කිරණ පෙරී මිහිකත මතට ද පතිතවන්නට අරගලයක නිතර වුණා. එහෙත් විසල් තුඟු ගස් සැමවිටම හිරු එළියේ දැවෙමින් ඒ හිරු කිරණේ දහයෙන් අප ගිනියම් නොකරන්නට වගබලා ගත්තේ දෙමාපිය ඇකයේ සිටින දරුවන් දෙමවුපියන් කෙසේ හෝ ආරක්ෂා කරන්නා සේයි.

තුරුවියන යටින් අපි මේ ගමන් අරඹන්නේ හියාරේ රක්ෂිතය වෙත යන්නටයි. ගාල්ල නරගරයේ සිට 17ඬථ ක් දුර ගෙවා පැයක පමණ කැලයකිනුයි අප මේ වනයට ළඟාවන්නේ. වනය ඇතුළට පය තිබීමට මත්තෙන් මඳක් නවතින්න. අප මේ අගුළු වන්නේ අපුර්ව වන පියසකට. එහි නිවැසි සොබාදම් දියණියගේ දරුවන් බෙහෙවින් සාමකාමී, නිදහස් දිවියකුයි ගෙවන්නේ. ඔවුන්ගේ නිවෙසට ඇතුළුවන අපි ඔවුන්ගේ නිදහසට, ආරක්ෂාවට නම් තර්ජනයක් විය යුතු නැහැ. බුදුන් වහන්සේ පවා දේශනා කරන්නේ. “නිහඬ බව ප්‍රඥාවේ ආරම්භයක් බවයි.

තවත් තොරතුරු සඳහා පුවත්පත මිලදී ගැනීමට පිවිසෙන්න www.lakehouseonlinepayments.lk

 

හියාරේ වන උද්‍යානය