පෙරහර මංගල්‍යය අතරින් පැරණිම පෙරහර මංගල්‍යය වන කතරගම ඇසළ මංගල්‍යය පැවැත්වීම පිණිස කප් කනු සිටුවීමේ මංගල්‍යය සෑම වසරක දීම පෙරහර පැවැත් වීමට දින 45 කට පෙර සිදු කරනු ලබයි.

අප රටේ පැවැත්වෙන පෙරහර අතරින් වසර 2244 ක් පුරා අඛණ්ඩව පැවත්වෙන කතරගම ඇසළ පෙරහර මංගල්‍යය දුටුගැමුණු රජ දවසේ පටන් චාරිත්‍රා ඉටු කරමින් පැවැත් වෙන පෙරහර මංගල්‍යකි.

ක‍ි‍්‍රස්තු වර්ෂ 161-137 වැනි සියවසේ දී අප රට අල්ලා ගත් එළාර රජුගේ බලය පරාජය කිරීමට දුටු ගැමුණු මහ රජතුමා කද සුරිදුන් ජීවමානව බැහැ දැක කරන ලද ඉල්ලීමක් අනුව, යුද්ධයෙන් ජය ලැබු රජතුමා සිය බාරය ඔප්පු කිරීම පිණිස වර්තමාන කතරගම මහා දේවාලය ඉදි කර ඉරහද පවතිනා තුරා කතරගම දෙවියන්ට පුද පුජා තැබීම පිණිස රජුට අයත් නින්දගම් ඉඩම් දේවාලයට පවරා දී දේවාලයේ රාජකාරි කිරීම පිණිස උසස් කුළයේ කපු මහතුන් හා සේවා මඩුල්ලක් පත් කර දේවාලයේ ප‍‍්‍රධානම පාලන බළධාරියා ලෙස (වර්තමාන බස්නායක නිළමේ) දුටුගැමුණු මහා රජතුමාගේ මාමා වන ඥාතියකු මහා බෙත්මේ ලෙස පත් කර දේවාලයේ චාරිත්‍රා ඉටු කිරිමට රාජ්‍ය අණක් ද පනවනු ලැබීය.

තවත් තොරතුරු සඳහා පුවත්පත මිලදී ගැනීමට පිවිසෙන්න www.lakehouseonlinepayments.lk

 

 

කතරගම අසැල පෙරහර