පරාක්‍රමබාහු රජු (1153-1186) විසින් ඉදි කළ ලංකාවට තිලකයක් බඳු වු ලංකාතිලකය දෙස් විදෙස් බැතිමතුන්ගේ ගෞරවාදරයට පාත්‍ර වු පූජනීය ස්ථානයකි.ගෙඩිගේ වර්ගයට අයත් පිළිම ගෙයක් වන මෙය පැරණි ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදි වූ විශාලතම පිළිම ගෙය යි. මේ තුළ පිහිටි දැවැන්ත පිළිමයත්, දොරටුව දෙපස ඇති උස් වු කුලුනු යුගලයත් මෙහි විශාලත්වය මනාවවිදහා පායි. ඇතුළත හා පිටත බිත්ති සිතුවම්වලින් අලංකාරව තිබු බවට සාධක සුළු වශයෙන් ඉතිරිව තිබේ. පිටත බිත්තිවල දක්නට ලැබෙන මූර්ති කර්ම දකුණු ඉන්දීය ආභාසය පෙන්නුම් කරයි. දඹදෙණිය යුගයේ දී (ක්‍රි.ව 13 වන සියවසේ දී) මෙම පිළිමගෙය ප්‍රතිසංස්කරණය කළ බවට පැහැදිලි සාධක තවමත් දක්නට ලැබේ. පිළිම ගෙයට ඉදිරියෙන් ඇති ගල්ටැම් සහිත ගොඩනැගිල්ල හේවසි මණ්ඩපයක් වන්නට ඇතැයි විශ්වාස කරනු ලැබේ.

Location name: 

ලංකාතිලකය