රන්කොත් වෙහෙර බද්ධසීමා ප්‍රාසාදය ආසන්නයේ ඉපැරණි භික්ෂූ රෝහල් නටබුන් හමුවේ.මෙය ක්‍රමවත් රෝහලකි.එහි හැඩය චතුරස්‍රාකාරය. සුවිසල් මැද මිදුල් දෙකකි. නේවාසික රෝගී අංශය මෙන්ම බාහිර රෝගී අංශය යන කොටස් මෙහි තිබී ඇත. රෝහල් කාමර කිහිපයක් සහ ශාලාවලින් ද යුක්ත ය. ඉදිරිපස කාමරයේ ගලින් නිම වූ බෙහෙත් ඔරුවකි. එය අඩි 6 අඟල් 3 ක් පමණ ය. මිනිස් රුවකට අනුරූපව නෙළා බෙහෙත් ඔරුව හිස අඩියක් පමණ උසට රවුම් කර නෙළා ඇත. මෙම රෝහලේ ශල්‍යකර්ම කර ඇති බව තහවුරු වනුයේ රෝහල් භූමියෙන් හමු වූ කතුරු, අඬු, කැපුම් තල, පුළුල් වූ කූරු විශේෂයක් හා කොකු කීපයක් හමුවීමෙනි.

Location name: 

භික්ෂු රෝහල