නිශ්ශංකමල්ල රජු විසින් මෙහි වැඩ අවසන් කළ බව ඒ සමීපයෙහි පිහිටි සෙල්ලිපියක දැක්වේ. ස්තූපයේ උස අඩි 180 ක් වේ. වට ප්‍රමාණය අඩි 550 කි. සිංහල රජවරුන් විසින් අවසන් වරට ඉදිකළ විශාල දාගැබකි. රජතුමා ස්තූපය නම් කොට ඇත්තේ රුවන්වැලි සෑය වශයෙනි. හතර කොණ වාහල්කඩ සතරකි. අට කොණ මලසුන් හා පිළිම ගෙවල්වලින් යුක්ත ය. මළුවට පිවිසීමේ දොරටු සහ පියගැට පේළි සකසා ඇත. මළුව, පහත මළුව, වැලි මළුව, සලපතල මළුව වශයෙන් සකසා ඇත.

Location name: 

රන්කොත් වෙහෙර