පොළොන්නරුවේ ඉදිකළ ශිව දේවාල අතුරින් පැරණිම ගොඩනැගිල්ල අංක 02 දරණ ශිව දේවාලය යි. පොළොන්නරුව චෝල පාලනයට යටත් වූ මුල් අවධියේ පළවන රාජ චෝල රජු විසින් ක්‍රි.ව 10 වන ශතවර්ෂයේ දී මෙය ඉදි කොට ඇත. මෙහි ඇති සෙල් ලිපියකට අනුව මේ රජුගේ මෙහෙසිය වූ වානවන් දේවිය නමින් මෙය ඉදිකොට ඇති බව සඳහන් වේ. දේවාලයේ මුදුන අර්ධ ගෝලාකාර හැඩයක් ගනී. එය කළු ගලෙන් නිම කොට ඇත. මෙය සමකාලීන දකුණු ඉන්දියානු ගෘහ නිර්මාණ සම්ප්‍රදාය ගෙන ඇත. ගර්භ ගුහය මධ්‍යයේ ශිව ලිංගය තබා ඇත.

පොළොන්නරුවේ සිට මැදිරිගිරිය-හතමුන පාරේ මීටර් 150 ක් පමණ ගිය විට හමුවන නයිපෙන විහාරයට නැගෙහිරෙන් ශිව දේවාල අංක 03 පිහිට යි. මෙය ශිව දෙවියන් උදෙසා තැනූ පරිවාර දේවාලයකි.

Location name: 

ශිව දේවාලය අංක 02-03