මහා පරාක්‍රමබාහු රජුගේ බිසවක් වූ රූපවතී දේවිය විසින් රනින් කළ නැවක් මෙන් ඉදිකළ ස්තූපය මෙය වේ. මෙහි බහුල වශයෙන් පබළු හමුවීමත්, තහවුරු කරන ලද ස්තූප ගර්භය පබළුවක හැඩය ගන්නා හේතුවෙන් පබළු වෙහෙර ලෙස ප්‍රචලිත විය. ගඩොලින් හා හුණු බදාමෙන් බැද ඇති මේ ස්තූපයේ අංගනයේ ඒ වටා ඉදිකරන ලද ප්‍රතිමාඝර නවයකි. ඒ අතර හිදි පිළිම, හිටි පිළිම හා සැතපෙන පිළිම ද දක්නට වෙයි.මීට යාබඳව බෝධිඝරයක්, ප්‍රතිමාඝරයක් ඇතුළු ගොඩනැගිලි පිහිටා තිබේ. මෙම ගොනැගිලි යුග දෙකකට අයත් බව සඳහන් වේ.ස්තූපය අසල ප්‍රතිමා ගෘහයක් දක්නට ලැබේ. එය ක්‍රි.ව 08 වැනි සියවසට අයත් මැදිරිගිරිය ගොඩනැගිල්ලට සමාන ය. එහි හුණු ගලෙන් ඉදකළ බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් දක්නට ලැබේ. ඊසාන දෙසින් බෝධිඝරයක් ද වේ.

Location name: 

පබළු වෙහෙර බෝධිඝරය පිළිම ගෙය