රුහුණට ගමන් කරන ඕනෑම පුද්ගලයෙක් සේම රුහුණේ සිට ගාලු මාවත ඔස්සේ කොළඹට සේන්දු වන ඕනෑම අයෙකුට මේ බෙන්තොට පාලම අසල පිහිටි බෝධිය නෙත ගැටේ. බෝධීන් වහන්සේ වැඳ පුදා ගනිමින් ආශිර්වාද ලබාගැනීමට මෙය පිහිටි බව විශ්වාස කෙරේ. 1965 වර්ෂයේ දී බෙන්තොට බෝධිය වටේ ප්‍රාකාරයක් බැඳ ඇත්තේ එන්. බී.සී.ටී ගුණසේකර රෙජිස්ට්‍රාර් රාළහාමි විසිනි. ඉන් පසුව බෝධිය පිහිටි බිම් ප්‍රමාණය වට කොට ප්‍රාකාරයක් බැඳ ඇත්තේ ඩී.එස් කරන්නාගොඩ ඩී ආරෝ මහතා විසිනි. ඔහුගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ බෙන්තර බෝධි භාරකාර සංගමයක් ද පිහිටුවා ගන්නා ලදි. අද රියන් 20 ක් උසැති සමාධි පිළිමයක් හා තොරණක් ඔබට මෙහිදී දැක ගත හැකිය. සර්වඥ ධාතූන් වහන්සේලා තැන්පත් කොට ඇති මේ පිළිම වහන්සේ වැඳ පුදා ආශිර්වාද ලබාගැනීමට කටයුතු සලස්වා ඇත. සෑම පොහෝ දිනකම ආගමික වතාවත් මෙහි සිදු වන අතර බෙන්තොට ඕඥචජඩ ඩධබඥත මඟින් ද මීට ආධාර උපකාර ලබාදීම සිදු කරයි. 

Location name: 

බෙන්තොට බෝධිය