අනුරාධපුර යුගයේ සිට කන්ද උඩරට රාජධානිය දක්වා පැවැත ආ සංස්කෘතික ලක්ෂණයන්ට මුල් තැන දෙමින්් ලක්දාස් ද මැල් බිෂොප්තුමන් විසින් 1956 වසරේ දී ක්‍රිස්තු රජිත මුල් දෙව්මැඳුර ස්ථාපිත කරන ලදි. කුරණෑගල නගරයේ පිහිටි අනෙකුත් ආගමික සිද්ධස්ථාන සමඟ සුහඳව කටයුතු කරමින් කතෝලික ආගම ප්‍රචාරය කිරීම ද ක්‍රිස්තු රජිත මුල් දෙව්මැඳුර මඟින් සිදුකෙරේ.

මේ වන විට බිෂෝප්වරුන් හය දෙනෙකු මෙහි සේවයේ යෙදී ඇත. ක්‍රිස්තු උප්පැත්තියේ සිට මරණය දක්වා වූ සිදුවීම් අළලා සිදුකරනු ලබන සියලුම ආගමික වතාවත් මෙහි පැවැත් වේ. අක්කර තුන හමාරක භූමි භාගයක් මෙම දෙව් මැඳුර සතුව ඇති අතර පිටතින් බලන්නෙකුට දෙව් මැඳුරකට වඩා බෞද්ධ සිද්ධස්ථානයක් ලෙස දිස් වේ.

Location name: 

ක්‍රිස්තු රජිඳ මුල් දෙව්මැඳුර