ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු අමත්‍යාංශයේ මැදිහත් වීමෙන් ගැමි ජනතාවගේ ආර්ථික තත්ත්වය නංවාලනු වස් විවිධ ව්‍යාපෘති හා පාඨමාලා කඩින් කඩ දියත් කරයි. කුරුණෑගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ඉල්ලුමකට අනුව තල් කොළ, ආශි‍්‍රත නිෂ්පාදන සඳහා මධ්‍යම රජයෙන් පුහුණු කටයුතු වෙනුවෙන් ප්‍රතිපාදන වෙන් කොට සිදු කෙරෙන කර්මාන්තයක් ඉතා සාර්ථකව සිදු කෙරෙයි. ඒ තල් කොළ අමුද්‍රව්‍ය කොට ගෙන නිමැවෙන හස්ත කර්මාන්තයයි. සියඹලාගස්තැන්නේ රජයේ පුුහුණු පාසැලෙන් අදාළ දැනුම ලබා කුරුණෑගල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සීරාදුන්න වසමේ කුඩා කණ්ඩායම ඉතා උද්යෝගයේ සිය නිෂ්පාදනවල නියැලෙති. විමලා මැණිකේ, ජයතිලක මැණිකේ, වසන්තා කුමාරි, මනෝජා සාගරී, දමයන්ති යන අය ඊට සහභාගි වෙති. ප්‍රදේශයේ ඇති අමු ද්‍රව්‍ය ඔවුන් විසින්ම සපයා ගනිති.

රවුම් බෑගය, පර්ස්, අත් බෑග් යානදිය මින් නිපදවා ගනී. දෑතේ නිපැයුම්වලට කවදත් සුරු විරුකම් දක්වන කාන්තාවන් සිය සහජ හැකියාවන් ද උපයෝගි කරගෙන ඉතා කදිම නිමැවුම් සිදු කරති. රදාවඩුන්න වෙළෙඳපොළට මේ භාණ්ඩ නිකුත් කරයි. ඉතා හොඳ ඉල්ලුමක් මේවාට පැවතුණ ද නිපැයුම් මිල පහළ අගයක් ගන්නා බව මේ නිපැයුම් කරුවෝ පෙන්වා දෙති. හොඳ වෙළෙඳපොලක් වෙත තම නිෂ්පාදන ලබාදීම ඔවුන්ගේ අරමුණය.

ස්වයං රැකියාව ආර්ථික තත්ත්වය ඉහළ නංවනවා පමණක් නොව අධ්‍යාත්මය ද හැකියාව ද වර්ධනය කිරීමට රුකුලක් වෙයි. එසේ හෙයින් මොවුන්ගේ විනෝදය, රැකියාව, ආර්ථිකය, හැකියාව යනාදී සියල්ල කැටි වූ මේ කර්මාන්තයට අත හිත දීම වගකිව යුත්තන්ට භාර ය.

සීරාදුන්නේ හස්ත කර්මාන්තය