ප්‍රාකාරවලින් වට වූ පොළොන්නරුවේ පිටත නගරයේ උතුරු දොරටුව ආසන්නයේ මේ දේවාල පිහිට යි. විෂ්ණු, කාලි, ග... Read More
මහල් හතකින් යුක්ත වූ නිසා මෙය සත්මහල් ප්‍රාසාදය ලෙස හඳුන්වනු ලබයි. ඉහළට යන විට ක්‍රමයෙන් කුඩා වන මෙ... Read More
දිගින් අඩි 26 ක් ද, පළලින් අඩි 4 ක් අඟල් 07 ක් ද, ඝනකම අඩි 2 ක් ද, පමණ වූ සෙල්ලිපිය ලියා ඇති විශාල... Read More
    පොළොන්නරුවේ දක්නට ලැබෙන විශිෂ්ටත ම නිර්මාණයක් ලෙස වටදාගේ හැඳින්විය හැකිය. වටදාගේ යන්නෙහි අර්... Read More
නිශ්ශංකමල්ල රජු (ක්‍රි.ව 1187-1196) විසින් ඉදිකළ දළදා මන්දිරය ලෙස මෙය සැලකේ. හැට පැයකින් තනා නිමකළ... Read More

Pages

HERITAGE