කිරිවෙහෙර නමින් ප්‍රචලිතව ඇති මේ ස්තූපයේ මුල් නම හෝ මෙය ඉදි කරනු ලැබුවේ කවුරුන් විසින් ද යන්න නිශ්... Read More
පරාක්‍රමබාහු රජු (1153-1186) විසින් ඉදි කළ ලංකාවට තිලකයක් බඳු වු ලංකාතිලකය දෙස් විදෙස් බැතිමතුන්ග... Read More
ආලාහන මහා පිරිවෙන් සීමාවේ මධ්‍ය කේන්ද්‍රයේහි ලංකාතිලක විහාරය පිහිට යි. ඒ ඉදිරියෙන් ඇත්තේ හේවිසි මණ්... Read More
ස් වූ වේදිකාවක් මත නෙළුම් මලක හැඩයෙන් යුතු චූඩාමාණික්‍යයක් ලෙස පෙනෙන බැවින් මෙය මැණික් වෙහෙර නමින්... Read More
රන්කොත් වෙහෙරත්, වෙද ගලත් අසල ඒ ඉදිරි පිටම පිහිටි උස් පර්වත භූමිය හඳුන්වන්නේ ගෝපාල පබ්බත නමිනි. මෙ... Read More

Pages

HERITAGE