පොළොන්නරුවේ සිට හිඟුරක්ගොඩ දෙසට ගමන් කරන විට නයිපෙන විහාරය හමුවේ. මෙය ගඩොලින් ඉදිකළ බෞද්ධ විහාරයක ස... Read More
තිවංක පිළිම ගෙය ථූපාරාමය ලංකාතිලකය වැනි ගෙඩිගේ වර්ගයට අයත් විශාල ගඩොල්මය පිළිම ගෙයකි. තිවංක හෙවත් ශ... Read More
ජේතවනාරාමයේ භික්ෂූන්වහන්සේලාගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා තැන වූ පොකුණකි. ජලයෙන් පිරුණු විට විකසිත නෙළුමක සිරි... Read More
පරාක්‍රමබාහු රජතුමා පාණ්ඩ්‍ය දේශයෙන් ගෙන ආ සිරකරුවන් ලවා මෙය කර වූ නිසා දෙමළ මහා සෑය වශයෙන් හැඳින්... Read More
මහ පැරකුම්බා රජතුමා කර වූ ගල් විහාරය උත්තරාරාමය වශයෙන් සඳහන් වේ. ඒ තුළ සමාධි පිළිම දෙකක්, හිටි පිළ... Read More

Pages

HERITAGE