පිහිටීම - මධ්‍යම පළාතේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටයි.   ගමන් මාර්ගය - මාතලේ සිට දඹුල්ල දෙසට දිවෙන ඒ... Read More
මිනිස් වර්ගයේ සහජ පුරුද්ද හා එකතු කිරීමේ ආසාව පදනම්ව කෞතුකාගාරය නම් සංකල්පයේ මුල බීජය හටගන්නට ඇතැයි... Read More
ඓතිහාසික මාතලේ සොබා දහම් මාතාවගේ සුන්දරත්වයත් අභිමානයත් කැටිකොටගත් අතීත දනව්වකි. සිරිලක ප්‍රකට ස්ථාන... Read More
බුද්ධාලම්භන ප්‍රීතිය දනවමින්, සුදෝ සුදු පෙණ බුබුළක් මෙන් බබළවමින්, අහස් කුස සිඹිමින්, විරාජමානව වැඩ... Read More
දුටුගැමුණු මහ රජු කලක් සිය වාසස්ථානය සඳහා මේ කන්ද යොදාගත් බවත්, රජුට වැඩ සිටීමට ස්වර්ණමය සිංහාසනයක්... Read More

Pages

HERITAGE