වසර 250 කට එහා ගිය පෞරාණික ගොඩනැගිල්ලකි. ඕලන්ද ගෘහ නිර්මාණ ලක්ෂණ මැනවින් පිළිබිඹු කරයි. වංශවත් ඉලංගක... Read More
ඉපැරණි ගෘහ නිර්මාණ ලක්ෂණ සහිතව මාතර කොටුව, මැද පාර ආරම්භ වන තැන දකුණු පසින් පිහිටි ගොඩනැගිල්ල ය. යුර... Read More
මාතර නගර මධ්‍යයේ පිහිටි මෙම වලව්ව කුමාරතුංග මාවතට මුහුණලා පිහිටා ඇත. ඉපැරණි වාස්තු විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ... Read More
ධර්මරාම පාරේ පැරැණි වලව්ව ලෙසින් ද මෙය හැඳින්වේ. සිය වසකටත් වඩා පැරැණි බවක් උසුලනු ඇත. අභය ගුණවර්ධන... Read More
මෙය විජේසේකර මුඳලිඳුට අයත් ය. මාතර නගරයේ නූපේ හන්දියේ සිට මාතර අකුරැස්ස මාර්ගයේ 1 KM පමණ දුරින් සරම්... Read More

Pages

HERITAGE