බෝධිමළුව රජමහා විහාරය
ගලපාත රජමහා විහාරයට අයත් තවත් එක් රජමහා විහාරයක් ලෙස බෝධිමළුව රජමහා විහාරය සැලකේ. දළදා වහන්සේ වැඩ සි... Read More
බෙන්තොට දෙද්දූව රාජමහා විහාර ප්‍රදේශයේ ජන දිවිය හා බැඳී ගිය ප්‍රකට රාජමහා විහාරයකි. සද්ධාතිස්ස රජුගේ... Read More
වසර 300-400 කට වඩා ඉපැරුණි ඉතිහාසයක් ඇති මෙම විහාරය නුවර යුගයට මෙන්ම අස්ගිරි පාර්ශ්වයට අයත් වේ. දළ... Read More
බෙන්තොට ලී කැටයම් කලාවට පරසිඳු ය. මෙය පාරම්පරික ජීවනෝපාය මාර්ගයකි. සාම්ප්‍රදායික කර්මාන්තයක් වන ලී ක... Read More
  බෙන්තොට පහුරු මුල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පිහිටි මෙම විහාරය සද්ධාතිස්ස රජතුමා විසින් කරවන ලද පැරණ... Read More

Pages

HERITAGE