පළාත - උතුරු මැද දිස්ත්‍රික්කය – පොළොන්නරුව පරිපාලන නගරය - පොළොන්නරුව භූමි ප්‍රමාණය - හෙක්ටයාර් 46,8... Read More
දුටු ගැමුණු රජතුමන් විජිතපුර සටන සඳහා මාගම් පුරයේ සිට අනුරාධපුරයට යන ගමනේ දී දැදුරු ඔය ආශ්‍රිතයේ කඳ... Read More
යක්දෙස්සාගල රක්ෂිතය තුළ මේ ලෙන් විහාරය පිහිටයි. එසේ හෙයින් මීට යක්දෙස්සාගල විහාරය යනුවෙන්ද හඳුන්වයි.... Read More
ජනප්‍රවාදයට අනුව වර්තමාන වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය පිහිටා තිබෙන්නේ පැරැණි රජ මාළිගා භූමියේය. ඇතැමු... Read More
එරබදු මල් පොට්ටු පොට්ටු .... අවුරුද්දත් කිට්ටු කිට්ටු....   මේ අලුත් අවුරුද්ද සමයේ කනට ඇසේන ඉතාම හු... Read More

Pages

HERITAGE