මේ ශිව දේවාලයෙහි පැරණි නම සහ නිර්මාපකයා අවිනිශ්චිත ය. එහෙත් වාස්තු විද්‍යාත්මක ශෛලීය අනුව මෙය ක්‍රි... Read More
කුමාර පොකුණ ශිලාපොක්ඛරණී ලෙසින් ද හඳුන්වයි. මෙය ඇතුළු නගර ප්‍රාකාරය අසල නන්දන උයනේ පිහිටයි. කුමාර... Read More
පරාක්‍රමබාහු රාජ සභා මණ්ඩපයටත් අසල ඇති සිර මැඳිරියටත් පසෙකින් විජයබාහු මාලිගය පිහිටා ඇත. මේ මාලිගාව... Read More
  පොළොන්නරු යුගයේ ඉඳි කර ඇති ගොඩනැගිලි අතුරින් වැදගත්ම ගොඩනැගිල්ල මේ යැයි සැලකේ. මෙය මහල් හතකින්... Read More
මෙය දීප උයනේහි රාජ සභා මණ්ඩපය ට පිටුපසින් දක්නට ලැබේ. මෙහි නිශ්ශංකමල්ල රජු ශ්‍රී ලංකාව සුරක්ෂිත ක... Read More

Pages

HERITAGE