පළවැනි විජයබාහු රජතුමා විසින් ඉදිකළ දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලකින් සමන් විත දළඳා මැදුර අටදාගෙය ලෙස හඳුනාග... Read More
අටදා ගෙයට යාබදව ඇත්තේ දෙමළ බසින් කළ වේෙලෙක්කාර සෙල්ලිපිය යි. එහි සඳහන් වනුයේ දළඳා වහන්සේගේ ආරක්ෂාව ව... Read More
මෙය ථූපාරාමයත්, නිශ්ශංකලතා මණ්ඩපයටත් බටහිරෙන් පිහිටා ඇත. බුද්ධ ප්‍රතිමා ගෘහයට ඇතුළු වන දොරටුව පාමුල... Read More
ඉතා අලංකාර ලෙස නෙළුම් මල් ඵලක සහිතව කැටයම් කළ ටැම් පේළි සහිත මේ ශෛලමය නිර්මාණය නිශ්ශංකලතා මණ්ඩපය ලෙ... Read More
ථුපාරාමය නමින් සාම්ප්‍රදායිකව හැදින්වෙන මේ පිළිමගෙහි පැරණි නම සහ එය කාගේ නිර්මාණයක් ද යන්න අවිනිශ්ච... Read More

Pages

HERITAGE